December 30, 2019Grant from Enterprise Estonia and European Regional Development Fund

Enterprise Estonia, in co-operation with the European Regional Development Fund, supported the activities of the project “Alpha AR” created by Alpha AR OÜ in the period of 21.08.2019-10.12.2019 in the amount of EUR 20 000.00.

The aim of the project is to develop software that can generate a 3D model from a 2D image. As a result of the investment made, thanks to the development voucher grant, the relevant software was developed in cooperation with the innovation partner and will be continued in the next stages of the development process.

Toetus EASilt ja Euroopa Regionaalarengu Fondilt

EAS koostöös Euroopa Regionaalarengu Fondiga toetab ajavahemikul 21.08.2019-10.12.2019 Alpha AR OÜ poolt loodud projekti „Alpha AR“ tegevusi arendusosaku toetuse raames summas 20 000,00 EUR.

Projekti eesmärgiks on arendada tarkvara, mis suudab genereerida 2D pildist 3D mudeli. Toetuse abil tehtud investeeringute tulemusena sai koostöös innovatsioonipartneriga vastav tarkvara loodud ja jätkatakse arendusprotsessi järgmistes faasides.