Grant from Enterprise Estonia and European Regional Development Fund

Alpha AR OÜ has received a grant from the Enterprise Estonia and European Regional Development Fund to support the project "Creating a 3D model from 1-5 2D images for augmented reality", project no: 2014-2020.4.04.20-1381. As a result, a software solution will be developed, which will create a 3D model using 1-5 2D images. The created 3D model can be further used as an input for browser-based augmented reality (AR).

The project period is from 31.08.2020 to 30.11.2021 and the amount of support is 35,000 EUR.

Toetus EASilt ja Euroopa Regionaalarengu Fondilt

Alpha AR OÜ on saanud EAS-i arendusosaku toetust projekti "3D mudeli loomine 1-5 2D pildi abil liitreaalsuse tarbeks", projekti nr: 2014-2020.4.04.20-1381 elluviimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Arendustöö tulemusel valmib tarkvaraline lahendus, mis loob 1-5 2D pildi abil 3D mudeli, mida saab edasi kasutada sisendina brauseripõhise liitreaalsuse (AR) jaoks.

Projekti viiakse ellu ajavahemikul 31.08.2020 - 30.11.2021 ning toetuse summa on 35 000 EUR.